Print Logo
Używasz starszej wersji przeglądarki, której nie obsługujemy w pełni. Twoje wrażenia mogą być gorsze, gdyż przywiązujemy wagę do wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Rozważ aktualizację swojej przeglądarki, jeśli masz problemy z używaniem naszej strony internetowej. Dowiedz Się Więcej

Nasze Warunki Sprzedaży

Składając swoje zamówienie u nas, zgadzasz się na następujące warunki.

MAJĄC NA UWADZE określone tu zobowiązania, które zostały przedstawione i otrzymane, strony zgadzają się na:

1. Definicje

"Umowa" oznacza Twoje zamówienie otrzymane przez nas oraz włącza przez odniesienie te Warunki Sprzedaży.

"właściwe prawo" oznacza statuty, reguły, regulacje i każde inne prawo każdego rodzaju i natury jak przyjęte i/lub zmienione od czasu do czasu we właściwej jurysdykcji.

"bullion product" means the minted commodity of pure rare, precious or noble metal that we shall now or may hereafter offer for sale to buyers in its ordinary course of business. "Brilliant Uncirculated" bullion refers to newly minted, current year and uncirculated products, although these may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes obtained during or after the minting process. "Used" bullion refers to current or non-current year products which may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes. The value of bullion products is unaffected by physical condition.

"dni robocze" oznaczają normalnie dni pracy od poniedziałku do piątku włącznie, i nie zawierają sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych.

"kupujący" oznacza osobę prywatną, firmę, spółkę z o.o, spółkę partnerską, spółkę lub inną firmę kupującą przedmioty bulionowe od nas (zwane dalej "kupujący", "Ty" lub "Twoje").

"przewoźnik" oznacza firmę dostarczającą Twoje produkty. Przewoźnikiem może być FedEx, UPS, lub inny tego rodzaju przewoźnik, z którego usług korzystamy.

"czas potwierdzenia przelewu środków" oznacza okres czasu, w którym Twoja płatność jest w całości otrzymana przez nas oraz zweryfikowana. Długość tego okresu jest zależna od użytej przez Ciebie metody płatności oraz czasami może być przez nas zmodyfikowana. Aktualne czasy przesłania środków można znaleźć tutaj.

"dane karty kredytowej" oznaczają numer karty kredytowej, datę ważności, CSV oraz imię i nazwisko na odpowiedniej karcie kredytowej, użytej przez Ciebie.

"wartość rynkowa" oznacza wartość określonego produktu bulionowego, determinowana jego obrotem na określonych rynkach i akceptowane przez nas w określonym czasie i dacie.

"metoda płatności" oznacza metody, które udostępniamy dla Ciebie do zapłaty za zamówienie, podlegające określonym warunkom oraz mogące być zmienione przez nas od czasu do czasu.

"BWŚ" oznacza Brak Wystarczających Środków i pojawia się, gdy wykonana płatność nie ma wystarczających środków na koncie, z którego jest pobrana płatność.

"zamówienie" oznacza Twoje ustne lub elektroniczne zamówienie wybranej ilości określonego produktu bulionowego za określoną cenę w wybranym czasie i dacie, na które się zgadzamy.

"anulowanie" oznacza konwersję Twoich produktów bulionowych na gotówkę, jest podejmowane przez nas w wypadku dobrowolnego anulowania (Odkup) lub mimowolnego anulowania Twojego zamówienia.

"strata rynkowa" ma miejsce, gdy cena rynkowa w czasie anulowania jest niższa niż cena zakupu, jest wyliczana na podstawie różnicy w cenach rynkowych.

"zwrócona płatność" odnosi się do płatności wycofanej po przesłaniu do nas. Zawiera, ale nie ogranicza się do anulowania; czeków, opłaty rachunku oraz płatności kartą kredytową.

"sprzedawca" oznacza Silver Gold Bull, jego członków, dyrektorów, pracowników, agentów, spadkobierców lub osoby wyznaczone (zwane dalej "my", "nas" lub "nasze"), które są należycie autoryzowane do handlu przedmiotami bulionowymi.

2. Ceny Rynkowe Przedmiotów Bulionowych oraz Dostępność Zmienia Się Nieustannie

Strony zgadzają się, że ceny przedmiotów bulionowych, jakie oferujemy na sprzedaż, są towarami sprzedawanymi na różnych rynkach, a ceny rynkowe i dostępność takich przedmiotów bulionowych zmienia się nieustannie, zgodnie z tendencjami rynkowymi oraz popytem i podażem. Rezerwujemy sobie wyłączne prawo do ustalenia ceny sprzedaży i odkupu produktów bulionowych, które oferujemy.

3. Złożenie Zamówienia na Produkty Bulionowe Tworzy Zobowiązującą i Prawnie Dającą Się Wyegzekwować Umowę - BEZ ODWOŁANIA!

Jesteśmy wiodącym dealerem na rynku przedmiotów bulionowych i musimy dbać o nasze dobre imię i pozycję. Z tego względu mamy prawo polegać na werbalnej lub elektronicznej obietnicy z Twojej strony, że zapłacisz nam za swoje zamówienie. Ponadto, po złożeniu oferty, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową, tworzysz prawnie wiążącą umowę, w której zgadzasz się zapłacić nam za swoje zamówienie przedmiotów bulionowych.

Po złożeniu zamówienia, NIE zezwalamy na anulowanie przez Ciebie przed zapłatą całej kwoty za zamówienie. Po zapłacie za zamówienie, z chęcią odkupimy od Ciebie produkty bulionowe, zgodnie z Sekcją 8 w tym dokumencie.

Akceptując warunki sprzedaży, Klienci Międzynarodowi potwierdzają, że służba celna państwa docelowego może zażądać informacji lub dokumentów od klientów międzynarodowych, i może nałożyć opłaty celne, opłaty importowe, podatki, jak również inne opłaty, wedle odpowiedniego prawa podatkowego tego państwa. Niektóre kraje mogą wymagać agenta celnego do importu, za którego zatrudnienie odpowiada importer (klient). Klienci Międzynarodowi potwierdzają również, że ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty.

Klientom Międzynarodowym radzimy, aby skontaktowali się ze swoim lokalnym doradcą podatkowym w celu zasięgnięcia informacji dotyczących jakichkolwiek opłat, które mogą być naliczone przy dostarczeniu ich produktów bulionowych, akcesoriów, diamentów lub biżuterii.

4. Płatność

Zgadzasz się na przesłanie płatności w przeciągu trzech (3) dni roboczych a my powinniśmy otrzymać płatność w całości w przeciągu ośmiu (8) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, przy użyciu jednej z naszych metod płatności. Taka płatność musi zawierać całą kwotę nam należną, wliczając w to ale nie ograniczając do, płatności za produkty bulionowe, wysyłkę i obsługę oraz wszelkie inne powiązane płatności. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień lub problemów z płatnością, które mogą wystąpić od czasu do czasu, musisz skontaktować się z naszą obsługą klienta, aby poinformować nas o tych problemach, aby zagwarantować sobie cenę. Brak powiadomienia nas o opóźnieniu płatności może skutkować Likwidacją Zamówienia zgodnie z Sekcją 9.1.

Wszystkie płatności muszą być dokonane w dolarach US, dolarach kanadyjskich, funtach brytyjskich, dolarach australijskich lub Euro, jak wskazane w Twoim zamówieniu.

Po otrzymaniu płatności w całości, przetrzymamy Twoją płatność i zamówione produkty bulionowe do czasu potwierdzenia przelania pieniędzy, zgodnego z użytą przez Ciebie metodą płatności. Po zweryfikowaniu płatności i upłynięciu czasu potrzebnego na potwierdzenie przelania płatności, Twoje zamówienie zostanie zaaprobowane do wysyłki.

4.1 Brak Wystarczających Środków/Zwroty Płatności

Klienci są proszeni o skontaktowanie się z supportem, jeśli wystąpią problemy w trakcie dokonywania płatności. Jeśli okaże się, że jest Brak Wystarczających Środków lub płatność została cofnięta na polecenie kupującego, automatycznie naliczymy 25$ opłaty na konto klienta jako opłata administracyjna i manipulacyjna.

5. Potwierdzenie Zamówienia i Faktura

Po złożeniu zamówienia, zarówno telefonicznego lub elektronicznie, podejmiemy starania wysłania Ci potwierdzenia i faktury przez email. Niepowodzenie wysłania przez nas i/lub odbioru przez Ciebie jednego lub obu tych maili NIE anuluje Twojego zamówienia; nadal jesteś zobowiązany zapłacić za swoje zamówienie zgodnie z Sekcją 4.

Zgadzasz się podjąć wszelkie wymagane kroki, włączając w to, ale nie ograniczając się do, zaktualizowania książki adresowej i/lub zmiany ustawień filtrów spamu, aby upewnić się, że otrzymujesz maile od nas w odpowiednim czasie, razem z załącznikami, zgodnie z tą Umową.

6. Dane Karty Kredytowej, aby Zabezpieczyć Płatność i Opłaty za Nieopłacone Zamówienia

6.1 Zgadzasz się podać dane swojej karty kredytowej, aby zapewnić zapłatę za swoje zamówienie złożone w naszym sklepie:

(1) po raz pierwszy; i/lub

(2) o wartości DWÓCH TYSIĘCY ($2,000.00) dolarów lub więcej.

(3) składasz lub ponawiasz zamówienie po mimowolnym anulowaniu.

6.2 Nie naliczymy opłaty na Twoją kartę kredytową, jeśli zapłacisz zgodnie z Sekcją 4. Jednakże, jeśli nie dokonasz wpłaty zgodnie z Sekcją 4, rezerwujemy sobie prawo do mimowolnego anulowania Twojego zamówienia, zgodnie z sekcją 9, bez powiadomienia Ciebie, jednocześnie zgadzasz się, że nie musimy otrzymać od Ciebie żadnego pozwolenia na przeprowadzenie takiego anulowania transakcji.

6.3 Gdy anulujemy Twoje zamówienie zgodnie z Sekcją 6.2 i wartość otrzymana za anulowanie Twojego zamówienia jest niższa niż kwota, jaką jesteś nam winny za to zamówienie, ta różnica będzie naliczona na Twoją kartę kredytową zgodnie z danymi karty kredytowej, podanymi nam zgodnie z Sekcją 6.1.

7. Rejestr Zamówień oraz Powiązanych Informacji

Wyrażasz zgodę, abyśmy mogli przechowywać rejestr zawierający Twoje zamówienie oraz powiązane z nim informacje dla naszych własnych celów, wliczając w to, lecz nie ograniczając do, weryfikację warunków zamówienia, pomoc w treningu pracowników, audyt i/lub kontrolę jakości, stosowanie się do wszelkich istniejących praw lub tych mogących istnieć w przyszłości, oraz/lub z jakiegokolwiek innego powodu, w rozsądny sposób powiązanego z naszym biznesem.

8. Polityka Odkupu (Dobrowolne Anulowanie)

Zawsze jesteśmy zainteresowani kupowaniem i sprzedażą produktów bulionowych. Nasza polityka Odkupu (zwana również dobrowolnym anulowaniem) zapewnia rynek dla Twoich w pełni opłaconych zamówień produktów bulionowych.

W każdym momencie po pełnym opłaceniu swojego zamówienia, nawet przed wysłaniem zamówienia do Ciebie, możesz skorzystać z opcji sprzedaży swojego zamówienia przedmiotów bulionowych w cenie rynkowej obowiązującej w takim momencie. Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować odsprzedaż Twojego opłaconego zamówienia przedmiotów bulionowych. Zasady i warunki mają zastosowanie do naszego zamówienia Twoich produktów bulionowych, mogą być zmieniane od czasu do czasu, leży to w naszej gestii. Więcej informacji tutaj.

9. Polityka Mimowolnego Anulowania

9.1 Nieopłacone zamówienie

Jeśli nie dokonasz płatności za swoje zamówienie zgodnie z Sekcją 4, zastrzegamy sobie wyłączne prawo do zlikwidowania Twojego zamówienia po cenie rynkowej w trakcie takiej likwidacji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokonanie lub niedokonanie jakichkolwiek kroków mających na celu zmaksymalizowanie wartości rynkowej Twojego zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za pełną wartość zamówienia, tak jak było uzgodnione w trakcie składanie zamówienia. Odpowiedzialność ta zawiera, ale nie jest ograniczona do, zapłaty za różnicę w wartości, w wypadku gdy wartość rynkowa Twojego zamówienia jest niższa od tego, co klient zobowiązał się zapłacić w trakcie składania zamówienia. Informacje karty kredytowej podanych przez klienta zgodnie z Sekcją 6.1 zostaną użyte w celu uzyskania środków, jakie klient jest winny nam, zgodnie z Sekcją 9.1.

Jeśli wartość rynkowa Twoich nieopłaconych zamówień jest większa niż cena, która zgodziłeś się nam zapłacić, wszelkie tego typu nadwyżki pozostają naszą własnością.

9.2 Zamówienia Wielokrotne

Gdy klient złożył więcej niż jedno zamówienie i zapłacił za jedno lub więcej zamówień, lecz jednocześnie nie dokonał płatności za jedno lub więcej zamówień zgodnie z Sekcją 4, jakakolwiek wysyłka za opłacone zamówienia może zostać wstrzymana, dopóki pełna płatność nie zostanie dokonana przez klienta za wszystkie zamówienia i straty rynkowe, zgodnie z Sekcją 4. W naszej gestii leży, czy otrzymane środki przeznaczymy na opłacone zamówienia czy na zamówienia dotąd nieopłacone przez klienta. Jeśli po takim zabiegu klient nadal winny jest nam pieniądze, możemy zlikwidować zamówienie pozostałych produktów bulionowych w odpowiedniej ilości, by upewnić się, że zamówienia zostały opłacone w całości, jak również powstała strata rynkowa została pokryta.

Gdy, po opłaceniu wszystkich Twoich niezapłaconych zamówień oraz strat wynikłych ze zmian cen na rynku, jakiekolwiek z Twoich zamówień lub ich część jest Tobie należna, możesz wybrać opcję przesyłki takiego zamówienia lub jego części, lub otrzymać płatność w odpowiedniej wysokości, zgodnie z ceną rynkową, refundowane czekiem.

9.3 Określenie straty lub zysku wartości na całości lub części Twojego zamówienia dla celów przedstawionych w Sekcji 9 i jest bazowane na różnicy pomiędzy ceną, jaką zgodziłeś się zapłacić za produkty bulionowe w czasie zamówienia oraz ceną rynkową, uzyskaną przez nas w czasie anulowania zamówienia, zgodnie z Sekcją 9.

9.4 Jeśli będziesz chciał przywrócić swoje anulowane mimowolnie anulowane zamówienie(a), skontaktuj się działem Pomocy Klientom. Twoje zamówienie(a) zostanie przywrócone w oryginalnej cenie lub aktualnej cenie, w zależności od tego, która cena jest wyższa w momencie przywracania zamówienia. Przywrócenie Twojego zamówienia uchyla nieuregulowane straty rynkowe. Będziesz musiał podać prawidłowe dane karty kredytowej dla takiej usługi, lub zamówić przyszłe zamówienie zgodnie z Sekcją 6.1.

10. Wysyłka

10.1 Czas Wysyłki

10.1.1 W przeciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania całej płatności za Twoje zamówienie (chyba, że czas potwierdzenia przelewu środków wybranej przez Ciebie metody płatności przekroczy pięć (5) dni roboczych, lub Twoje zamówienie jest wyjątkiem), zapakujemy Twoje zamówienie, w zależności od dostępności produktów bulionowych. Czasami wysyłka Twojego zamówienia może być opóźnione ze względu na, ale nie ograniczając powodów do, zmniejszenie w naszym asortymencie ze względu na podwyższony popyt na produkty bulionowe oraz/lub zmniejszoną podaż. Staramy się aktualizować naszą stronę internetową pod kątem opóźnień związanych z poszczególnymi produktami bulionowymi. Gdy produkt lub zamówienie będzie podlegało opóźnieniom wysyłki, ta informacja będzie załączona na naszej stronie oraz w mailu z potwierdzeniem Twojego zamówienia.

10.1.2 Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać czasu wysyłki jaki jest podany w Sekcji 10.1.1, postaramy się poinformować Cię o tym fakcie najszybciej jak będzie to możliwe. Po otrzymaniu takiej informacji, możesz wybrać:

(1) zaakceptować nowy czas wysyłki podany przez nas, ten nowy okres nie powinien przekroczyć dodatkowych trzydziestu (30) dni; lub

(2) zażądać odkupienia przez nas Twojego zamówienia, zgodnie z Sekcją 8.

10.1.3 Jeśli nie będziemy w stanie wysłać Twojego zamówienia w czasie podanym w Sekcji 10.1.2 (1), po tym gdy minie ten okres, odkupimy od Ciebie zamówienie zgodnie z Sekcją 8 i prześlemy płatność na wartość:

(1) dobrowolne anulowanie; lub

(2) Twoja płatność za zamówienie, wliczając w to opłaty za wysyłkę, którakolwiek jest wyższa.

10.2 Kredyt za późne otrzymanie (tylko w odpowiednich przypadkach)

W naszej gestii pozostaje przyznanie Ci kuponu za koszt wysyłki, jeśli Twoja przesyłka jest opóźniona. Określenie czy przesyłka jest opóźniona leży w gestii odpowiedniego przewoźnika. Wszystkie kupony powinny być w formie i podlegać warunkom określonym wyłącznie przez nas.

10.3 Metoda wysyłki

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany metody wysyłki na inne, niż wybrane przez klienta. W wypadku, gdy koszt nowej metody wysyłki jest niższy niż metody wybranej przez klienta, otrzyma on kupon rabatowy do użycia na naszej stronie, podlegający warunkom określonym przez nas.

10.4 Opcje wysyłki

Ubezpieczymy pełną kwotę wysyłki na adres podany przy zamówieniu lub adres zaakceptowany przez PayPala. Podpis jest wymagany przy odbiorze przesyłki. Jeśli wybierzesz przesłanie swojego zamówienia na inny adres lub odmówisz złożenia podpisu przy odbiorze, zgadzasz się ponieść wszelkie ryzyko i odpowiedzialność, powiązaną z tym zamówieniem.

10.5 Uszkodzone przesyłki

Podpis jest wymagany przy każdym odbiorze przesyłki,oznaczającym, że przesyłka została dostarczona w akceptowalnym stanie. Jeśli Twoja przesyłka nosi ślady uszkodzeń, napraw lub była otwierana i ponownie zaklejona, odmów złożenia podpisu i odebrania przesyłki. Poinformuj przewoźnika, aby zwrócił paczkę do nadawcy raz skontaktuj się z nami natychmiast, aby zgłosić ten problem. Zaakceptowanie i złożenie podpisu przy odbiorze uszkodzonej przesyłki unieważnia ubezpieczenie, a wszystkie straty lub uszkodzenia produktów nie będą pokryte.

10.6 Niedostarczone przesyłki

Jeśli przewidywany czas dostarczenia podany przez przewoźnika został przekroczony a ty nadal nie otrzymałeś powiadomienia, skontaktuj się najpierw z nami. Tylko nadawca może uruchomić procedurę sprawdzenia problemu u przewoźnika.

11. Rezerwacja Praw

W dodatku do innych praw zawartych w tej Umowie, rezerwujemy sobie następujące prawa, których możemy użyć zgodnie z naszą wolą:

11.1 Prawo do Odmówienia Usługi Komukolwiek

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia usługi komukolwiek.

11.2 Prawo do Korekty Błędów w Zamówieniach

Rezerwujemy sobie prawo do korekty wszelkich błędów typograficznych lub biurowych oraz przeoczeń w zamówieniach. W dobrej wierze podejmiemy wysiłki, aby poinformować Cię o takich korektach w Twoim zamówieniu.

11.3 Prawo do Anulowania Zamówienia

Rezerwujemy sobie prawo do anulowania zamówienia w każdej chwili, z każdego powodu. Jeśli tak się stanie, anulujemy Twoje zamówienie, włączając w to wysyłkę, powiadomimy Cię oraz zwrócimy wszystkie środki, wpłacone za takie zamówienie, pomniejszone o wszelkie koszty i/lub opłaty powiązane z anulowanie zamówienie, tam gdzie ma to zastosowanie.

11.4 Prawo do Zażądania Zapłaty Przelewem Bankowym

Rezerwujemy sobie prawo do zażądania zapłaty przelewem bankowym.

11.5 Prawo do Zmiany Warunków Sprzedaży

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w każdej chwili, bez powiadomienia.

11.6 Prawo do Akceptowania lub Odrzucenia Wszelkich Opóźnionych lub Wadliwych Płatności

Rezerwujemy sobie prawo do:

(1) akceptowania wszelkich opóźnionych lub w inny sposób wadliwych płatności, wliczając w to, ale nie ograniczając do, płatności za anulowanie; oraz/lub

(2) odrzucenia wszelkich opóźnionych lub w inny sposób wadliwych płatności, wliczając w to, ale nie ograniczając do, płatności za anulowanie,

w każdej chwili, zgodnie z naszą wolą.

(2) Rezerwujemy sobie prawo do likwidacji, anulowania i/lub unieważnienia zamówienia, gdy nie będziemy w stanie otrzymać i/lu zweryfikować danych, wymaganych przez nas w Sekcji 11.10(1) tego dokumentu.

11.7 Prawo do Przetrzymania Płatności

Rezerwujemy sobie prawo do przetrzymania płatności, do czasu jej zweryfikowania i potwierdzenia przelania środków oraz/lub skontaktowania się z nami przez klienta i przesłania prawidłowych danych Karty Kredytowej przy pierwszym zamówieniu. Ma to tylko i wyłącznie na celu zapobieganie oszustwom i wszelkie przetrzymanie płatności jest usunięte po zastosowaniu się di powyższych wymagań.

11.8 Obliczanie Okresu Czasu

Chyba, że określono inaczej, pierwszy dzień do obliczania okresu czasu powinien być pierwszym dniem roboczym po złożeniu zamówienia.

Jeśli ostatni dzień okresu czasu przypada na dzień inny niż dzień roboczy, wtedy ostatni dzień okresu czasu powinien być najbliższym dniem roboczym.

11.9 Ogólne

Czas powinien być kwestią kluczową w tej Umowie.

Ta Umowa stanowi całą umowę pomiędzy obiema stronami, strony uznają i zgadzają się, że nie ma umów, reprezentacji, gwarancji, zgód lub warunków wyrażonych lub ukrytych, ubocznych lub w inny sposób formujących lub wpływających na tę Umowę poza tymi wyraźnie przedstawionymi w tej Umowie.

Ta Umowa nie może być zmieniana lub poprawiana w żadnym ze swoich punktów, poza wypadkami, gdy takie zmiany są w formie pisemnej i wykonane przez obie strony.

Żadne zrzeczenie się lub odstąpienie, wyrażone lub ukryte, przez którąkolwiek ze stron, nie będzie stanowić zgody na łamanie praw przez którąś ze stron. Brak zgłoszenia sprzeciwu przez którąś ze stron na działanie drugiej strony, bez względu na to jak długo takie działanie trwa, nie oznacza zrzeczenia się przez tę stronę swoich praw.

Jeśli któryś termin, zobowiązanie lub warunek w tej Umowie lub jego zastosowanie będzie nieprawidłowe lub niemożliwe do wykonania w jakimś zakresie, pozostała część tej Umowy i jej zastosowanie nie będzie tym dotknięte, a każdy pozostały termin, zobowiązanie lub warunek w tej Umowie są możliwe do wykonania zgodnie z obowiązującym prawem.

Wspomnienie w tej Umowie jakiegokolwiek zadośćuczynienia dla strony za przewinę drugiej strony nie wyklucza możliwości dla pierwszej strony na inne zadośćuczynienie, zgodne z prawem lub statutem lub wyraźnie przedstawione w tej Umowie. Żadne zadośćuczynienie nie jest ekskluzywne oraz nie zależy od innego zadośćuczynienia, a strona może od czasu do czasu skorzystać z jednego lub więcej zadośćuczynień osobno lub w kombinacji, gdy zadośćuczynienia są kumulatywne a nie alternatywne.

Ta Umowa trwa dla korzyści i jest wiążąca dla następców i pełnomocników każdej ze stron.

Strony potwierdzają i zgadzają się, że wszelkie wymagane płatności powinny być dokonywane w dolarach kanadyjskich lub amerykańskich.

12. Kupony i Rabaty

Co jakiś czas, dla celów promocyjnych i dla wynagrodzenia klientów, będziemy oferowali kupony rabatowe dla klientów. Chyba że określone inaczej, kupony będą ważne do wyznaczonej daty wygaśnięcia lub wykorzystania całej puli kuponów. Rezerwujemy sobie prawo do aktywowania i wyłączania nowych i istniejących kuponów w dowolnym momencie. W wypadku wątpliwości dotyczących któregoś z kuponów, prosimy o telefon i rozmowę z pracownikiem supportu. Wszystkie kupony i obniżki są wyceniane w dolarach kanadyjskich i konwertowane na inne waluty zgodnie z aktualnym kursem wymiany.

13. Gwarancja Najlepszej Ceny

Dopasujemy cenę każdego produktu, jaki sprzedajemy, do ceny łącznej każdego konkurenta z Kanady. Cena łączna oznacza cenę po dodaniu kosztów wysyłki oraz ubezpieczenia. Jeśli cena u konkurencji będzie niższa, dopasujemy naszą cenę co do centa. Dostępne tylko dla zamówień składanych przez telefon.

Rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia Gwarancji Najlepszej Ceny w czasie gwałtownych wahań cen na rynkach oraz przerwach w dostawach. Jest to dokonywane w celu zrównoważenia w czasie wysokiego ryzyka na rynku oraz powrotu do Gwarancji Najlepszej Ceny tak szybko jak rynki powrócą do normalnego handlu.

11. Statut Ograniczeń

Wszystkie problemy z zamówieniem lub kontem powinny być nam przedstawione w przeciągu dwudziestu jeden (21) dni od daty wysyłki. Zawiera to, ale nie jest ograniczone do: uszkodzeń produktu lub przesyłki, spóźnionej dostawy, brakujących lub nieprawidłowych produktów, kredytu lub kuponów za spóźnioną lub łączoną przesyłkę.

Specjalne zamówienia, zamówienia z wyjątkami, oraz zamówienia w przedsprzedaży nie kwalifikują się na otrzymanie kuponów lub kredytu, gdyż nie możemy być odpowiedzialni za nieprzewidziane opóźnienia w firmach zewnętrznych, wliczając w to, ale nie ograniczając do: Mennic, dostawców, przewoźników, urzędów celnych, itp.

15. Alerty Cen Spotowych

Nasze ceny spotowe są aktualizowane co 60 sekund, przez cały dzień, aby odzwierciedlać na żywo globalne rynki. Z tego powodu, Twój alert może się uruchomić o każdej porze dnia i nocy. Taki alert nie oznacza zarezerwowanej ceny spotowej dla kupna czy sprzedaży, ani też żadnego rodzaju rekomendacji do działania. Ta usługa jest zapewniana wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności informacji w tej usłudze i nie zastępuje własnego monitorowania rynku przez klienta. Opłaty u Twojego operatora telekomunikacyjnego za SMS lub wiadomość głosową mogą mieć miejsce.

Klient uznaje, że klient jest całkowicie odpowiedzialny za monitorowanie oraz inwestycje i inne decyzje na tej podstawie.

Jest zrozumiałe, że jak wszystkie usługi, ta usługa może napotkać opóźnienia i błędy, które są poza naszą kontrolą. Nie ma gwarancji, że usługa będzie działała bez przerw lub nie wystąpią awarie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub zyski, lub inne odpowiedzialności, które mógł ponieść klient, jako rezultat, lub w połączeniu z usługą (wszystkie są wyłączną odpowiedzialnością klienta).